افراط‌گرایی نتیجۀ زورگویی قدرت‌ها، عدم آسیب‌شناسی و برخورد نادرست با مسائل است

افراط‌گرایی نتیجۀ زورگویی قدرت‌ها، عدم آسیب‌شناسی و برخورد نادرست با مسائل است

- دربیانات شیخ‌الاسلام
610
0

حضور قدرتها در افغانستان و عراق نهتنها سبب برقراری امنیت در این کشورها نشد، بلکه ناامنی و بحران را افزایش داد. آمریکا با ادعای نابودی دیکتاتوری به عراق حمله کرد، اما این کشور را به نابودی کشاند. روسیه، آمریکا و سایر قدرتها سبب گسترش ناامنی و افراطگرایی در منطقه شدهاند.

این قدرتها برای برقراری امنیت نیامدند. آنها آتش جنگ و ناامنی را در جهان اسلام شعلهور کردند که هنوز هم شعلههای این آتش زبانه میکشد. اگر این قدرتها پای خود را از کشورهای اسلامی بردارند و از خاورمیانه عقبنشینی کنند مسلمانان با یکدیگر کنار میآیند، زیرا حمایتهای نابجای همین قدرتها از گروههای موردنظر خودشان سبب شده مسلمانان نتوانند کنار یکدیگر قرار گیرند.

افراطگرایی و تندروی که به جهان اسلام ضربه زده است، نتیجۀ زورگویی قدرتها، تن ندادن به عدالت و عدم آسیبشناسی بحرانها و برخورد نادرست با مسائل است.

سازمان ملل نهتنها مشکلات جهان اسلام را حل نکرده، بلکه بر پیچیدگی مشکلات افزوده است. شورای امنیت نیز سبب افزایش ناامنی در جهان شده است. باید این سازمانها و مجامع بینالمللی از کشورهای اسلامی فاصله بگیرند تا مسلمانان بهتر و راحتتر بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.(بیانات جمعه ۱۹ خرداد ۹۶)

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

مطالب زیر شاید مورد توجه شما قرار گیرد

شمارۀ جدید فصلنامۀ ندای اسلام منتشر شد

شمارۀ ۸۴ فصلنامۀ ندای اسلام امروز پنجشنبه ۱