سفارش مجله ندای اسلام

علاقه‌مندان به تهیۀ اشتراک نسخۀ چاپی مجلۀ ندای اسلام به‌مدت یک‌سال (۴ نسخه) مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب مجله نزد بانک ملت به شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۰۷۱۷۲۳۲۲ به نام اله‌داد شهنواز واریز فرمایند و پس از واریز، از طریق پیامک به شمارۀ موبایل ۰۹۱۵۱۹۲۶۶۸۲ شناسه سند واریزی را همراه با نام و نشان و آدرس کامل پستی خود جهت ثبت در سیستم اعلام نمایند.

تأکید می‌شود قید کردن کد پستی مهم است.